XAFIISKA IMTIXAANAADKA IYO SHAHAADOOYINKA


NATIIJADA IMTIXAANKA FASALKA 12AAD.
IYO HUBINTA SHAHAADOOYINKA

Halka Hoose Ka Dooro Dugsi ama Arday Si aad u Aragtid Natiijada Imtixaanka.